Werkwijze

Meestal verloopt de behandeling in 4 gestructureerde en geïntegreerde fasen, zodat je probleem of problemen zo volledig en diepgaand mogelijk worden opgelost.

 

1: Het probleem in kaart brengen. 

Als je geen duidelijk zicht hebt op wat je probleem juist is en wat je doel is, lukt het niet om er consequent wat aan te doen. In deze fase zorgen we dus dat je een duidelijk zicht krijgt op wat je probleem juist inhoudt, wat je sterktes en valkuilen zijn, en wat je wil bereiken. 

 

2: Versterken.

Als je wordt overspoeld door negatieve emoties en gedachten, weet je vaak niet hoe je daarmee moet omgaan en waar je moet beginnen. We werken aan een aantal strategieën om met dagdagelijkse moeilijkheden, stress, piekeren en lastige emoties om te gaan, zodat je je rustiger en competenter voelt

 

3: Verwerken. 

Strategieën en “tips en tricks” werken wel, even, maar voorkomen niet dat dezelfde problemen telkens weer opduiken. Vaak zorgen negatieve ervaringen uit het verleden of blokkerende overtuigingen ervoor dat je er niet in slaagt te doen wat je zou willen doen, of te reageren zoals je zou willen reageren. In deze fase gaan we die negatieve ervaringen en overtuigingen verwerken, zodat ze je niet langer belemmeren en je een positief zelfbeeld krijgt. 

 

Fase 4: Integratie. 

Als je doorheen je leven negatieve gewoontes hebt ontwikkeld, ben je niet wie je echt wil zijn, en leef je niet het leven dat je echt zou willen. We bekijken wat er moet veranderen in je leven om te leven volgens wie je echt bent en wat je belangrijk vindt, zodat je positieve gewoontes ontwikkelt en je je gelukkig en verbonden kunt voelen. 

 

Ik geloof dat ieder mens uniek is, en dat een goede behandeling daar rekening mee houdt. Wat we juist doen in de verschillende fasen en hoeveel sessies de verschillende fasen in beslag nemen, is steeds afgestemd op wie jij bent en wat je nodig hebt. 

Tarieven

Een standaard consultatie duurt 45 minuten en kost 70€. (Zie hieronder voor mogelijkheden tot terugbetaling.)

 

Voor EMDR werk ik grotendeels met langere sessies van 90 minuten. De prijs hiervoor bedraagt 130€. 

Langere sessies garanderen dat we echt iets gedaan krijgen in de sessie - niet enkel praten over wat je bezig houdt, maar er ook echt iets mee doen. Onderzoek wijst ook uit dat sessies van 90 minuten een onderscheidende factor zijn in het welslagen van EMDR-therapie voor angsten, depressies en posttraumatische stress-stoornis.

De sessies vinden om de 1 à 2 weken plaats. Zo is er een goede continuïteit om echt doelgericht aan je problemen te werken - en niet telkens gewoon weer wat brandjes te blussen.

Dit bedrag kan worden betaald op volgende manieren:

  • Cash voor of op het einde van de sessie

  • Via Payqoniq of de Bancontact app voor of op het einde van de sessie

  • Via overschrijving, vòòr de consultatie

Algemene voorwaarden: 

  • Betaling: De consultaties moeten op voorhand of op het einde van de sessie betaald worden. Volgende consultaties kunnen niet doorgaan, zolang de vorige niet is betaald.

  • Annulering: Consultaties kunnen ten laatste 24u op voorhand afgezegd of verplaatst worden via mail, telefoon of sms. Laattijdig afgezegde of verplaatste sessies zullen toch aangerekend worden.

Terugbetaling:

Afhankelijk van je ziekenfonds, kun je een deel van de kosten recupereren. Een overzicht per ziekenfonds vind je hier. Aangezien ik erkend ben als klinisch psycholoog door de psychologencommissie en een visum als klinisch psycholoog heb, kan je voor consultaties in mijn praktijk steeds een (gedeeltelijke) terugbetaling bekomen, als je ziekenfonds hierin tussenkomt.

Is de (financiële) drempel om naar de psycholoog te gaan te hoog? Dan heb je mogelijk recht op een extra tegemoetkoming. Je kan dan tot maximaal 8 sessies volgen voor 11€  (4€ wanneer je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming). Vraag me hiernaar als je hiervan gebruik wil maken!